• https://www.facebook.com/groups/1640102659565723/1646787298897259/?ref=notif&notif_t=group_activity

Kuruluş ve Tarihçe


                       
                             

SİVAS İMRANLI SÜVARİLER KÖYÜ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ


(SİS-DER)

Kuruluş ve Tarihçe
           

     Sivas ili İmranlı ilçesine bağlı Süvariler Köyü mensuplarının dernekleşme niyetleri eski yıllara dayanmakla birlikte, bu konuda ilk adımlar 2007 yılında atılmıştır. 2007 yılında köy mensuplarının yoğun olarak yaşadığı Ankara’da biraraya gelen köy mensupları aralarında yaptıkları toplantıyla köy derneği kurulması için öncelikle resmi olmayan gönüllü bir birliktelik oluşturmuş ve ekonomik dayanışma içine girmiştir. Ancak Hasan KARAKUŞ öncülüğünde yürütülen bu birliktelik ekonomik dayanışmayla sınırlı kalmış ve resmi olarak dernekleşmeyerek 2012 yılında dağılmıştır.

      Bu girişimin ardından dernekleşme sürecine ilişkin konu gündemdeki yerini sürdürmekle birlikte birkaç yıl herhangi bir adım atılamamıştır. 2015 yılı Ağustos ayında bir grup köy mensubu Ankara’da biraraya gelerek köy derneğinin kurulması için girişimlere başlamışlardır. Bu amaçla ilk olarak 23 Ağustos 2015 tarihinde, köy mensuplarının yoğun olarak bulunduğu Ankara ili Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesinde, 20’ye yakın köy mensubunun katılımıyla 1.hazırlık toplantısı yapılmıştır.

      Bu toplantıda; Süvariler Köyü Derneğinin kurulması ve geçici merkez olarak köy mensubu Ali KARATAŞ’ın önerisiyle, kendisine ait olan ve Yükseltepe’de bulunan mekanın kullanılması kararlaştırılmıştır. Toplantıda hazır olan ve toplantıya mazeretli olarak katılamayıp derneğe üye olmayı isteyen köy mensuplarından oluşan bir liste oluşturulmuş ve Süvariler köyünün diğer mensuplarına da haber verilerek listenin genişletilmesi, bu amaçla çalışma ve toplantılara devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

      30 Ağustos 2015 tarihinde geçici merkezde yapılan 2.toplantıda Dernek kuruluş sürecindeki işleri yürütmek üzere Bülent KARAKUŞ (Başkan), Yasemin DEMİROLUK (Üye), Cem KARATAŞ (Üye), Haydar BEYAZTAŞ (Üye) ve Dursun KARAKUŞ’tan oluşan (Üye) Yürütme Kurulunun oluşturulması ve bu kurulun bundan sonraki süreçte dernek kuruluşu için gerekli işlemleri yapmak ve faaliyetleri organize etmek için yetkilendirilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca kurulacak köy derneğinin genel amacının, köy mensuplarından oluşacak üye ve yakınlarının düğün, vefat vb. özel günlerinde destek olmak, öğrencilere burs ve eğitim desteği vermek, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek vb. olması benimsenmiştir.

      Yürütme Kurulu tarafından organize edilen 06.09.2015 tarihli 3.hazırlık toplantısında ise Derneğin resmi olarak kurulması için hazırlanan Tüzük taslağı görüşülerek uygun bulunmuş ve derneğin kurucu üyelikleri için Bülent KARAKUŞ, Cem KARATAŞ, Haydar BEYAZTAŞ, Dursun KARAKUŞ, Yasemin DEMİROLUK, Çiçek AKTAŞ, İsmet KARABAŞ ve Erkan ÇAKMAKLI’nın isimlerinin bildirilmesi kararlaştırılmıştır.

      Sözkonusu kurucu üyelerin müracaatı sonucu Sivas ili İmranlı İlçesi Süvariler Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 14 Eylül 2015 tarihinde resmen kurulmuş ve geçici yönetim kurulu şu isimlerden oluşmuştur.

Adı ve Soyadı :                                 Görev Unvanı              :

1- BÜLENT KARAKUŞ                           BAŞKAN

2- CEM KARATAŞ                                 BAŞKAN YARDIMCISI

3- HAYDAR BEYAZTAŞ                         Genel SEKRETER

4- DURSUN KARAKUŞ                          SAYMAN

5- YASEMİN DEMİROLUK                     ÜYE

Köy mensuplarının katkı ve katılımlarıyla geçici merkez tadilattan geçirilerek, kullanıma hazır hale getirilmiş ve 13 Eylül 2015 tarihinde açılışı yapılarak köy mensupları ile yakınlarının kullanımına sunularak, dernek faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır.

         


Yorumlar - Yorum Yaz